Om kommentarer

Bare så det er sagt: Når jeg velger å legge ut en blogg så andre kan se den, betyr det også at jeg åpner for kommentarer. Men jeg forbeholder meg retten til å «sile» kommentarene litt – eventuelle ufinheter og fornærmelser vil bli slettet. Debatt og uenighet er greit – på et saklig nivå. Hvis alle var enige ville vi ikke utvikle oss.

Reklamer

Et sted må man begynne

For noen uker siden startet jeg min private blogg på internett – under nett-aliaset mange kjenner meg under. I min barndom og ungdom skrev jeg mye dagbok, og jeg har savnet dette – det å ha et sted å «henvende meg» – uten nødvendigvis å ønske eller forvente svar. Dette blir en profesjonell blogg. Ikke fordi den er så fancy, men fordi den vil omhandle mitt yrke, og min profesjonelle utvikling som lærer. Jeg velger å legge den åpent for site foreløpig, dvs HFK. Det betyr at det i bloggen ikke vil komme frem detaljer om noen elever, klassene mine vil kanskje omtales, men det blir kun i generelle vendinger. Hovedvekten skal ligge på MIN utvikling og mine tanker om undervisningsoppegg og planer. (Og jeg registrer med irritasjon at jeg fremdeles ikke får frem noen formatteringsmuligheter i edit-vinduet når jeg bruker Firefox. Gruff.)