Muntlig høring

Dette må egentlig være alle elevers skrekk. Eller er det? Jeg har altså valgt å gjennomføre en litt kreativ tolkning av begrepet blokkdag. I stedet for at elevene får 5 timers undervisning på den ene eller andre måten så jeg muligheten til å utnytte denne mengden tid til en ting det ofte er vanskelig å gjennomføre i en travel og oppdelt skolehverdag: muntlig høring. En mini-eksamen, om du vil. I hele pensum. Da jeg lanserte forslaget for elevene var de veldig positive. Mange elever har lettere for å få frem det de kan muntlig fremfor skriftlig, og dette er en flott mulighet for å virkelig vise hva de kan.
Resultatet er følgende plan:
En uke før gjennomføringsdagen får elevene trekke et tema fra pensum (ca 1 kapittel fra en av bøkene), og de får tilgang til en liste med ca 25 mindre spørsmål. I tillegg får de beskjed om å repetere «Hør deg selv»-oppgavene etter hvert kapittel i boka.
Elevene trekker rekkefølgen for oppmøte.
Hver elev får da tildelt en tid han eller hun skal møte på skolen. Hver elev får 20 minutters «høringstid».
På disse 20 minuttene skal eleven først legge frem et tema – med en side notater som hjelpemiddel, og deretter stiller jeg spørsmål til temaet (hvis det trengs litt utfylling i tillegg til det eleven selv presenterer). Så får eleven 5-6 spørsmål fra listen, fra andre deler av pensum. Til slutt vil jeg stille et ukjent spørsmål, eventuelt be om bedre/utdypende forklaring på noe av det han eller hun allerede har svart på.
Jeg har laget meg et regneark med elevenes navn, ruter for vurdering av tema (innhold/omfang, kunnskap og evt. ekstraspørsmål) og småspørsmålene. Hver av disse får så en vurdering på skalaen 1-6, med basis i Blooms taksonomi. Det regnes ut et matematisk snitt av alle karakterene, og jeg gjør en helhetsvurdering av elevens prestasjon.
Etterhvert som realiteten i «prosjektet» har gått opp for elevene har noen fått litt kalde føtter, men det virker som om de likevel er innstilt på å gjennomføre dette, i likhet med meg.
Første klasse har fått sine tema – nå gjenstår det bare å se om de klarer å møte opp, møte til rett tid, og møte forberedt..
Reklamer