Arbeidstider og andre tider og lønn og sånn

Altså. Lærere har lang sommerferie. Og påskeferie. Og vinterferie. Og høstferie. Så begynner man sent og slutter tidlig og likevel har man lenger arbeidsuke enn «vanlige» arbeidere. Forstå det den som kan. Jeg fatter ikke bæret for å være helt ærlig. Hvordan man plutselig kan opparbeide seg avspasering av en udefinert arbeidstid går meg langt over hodet. Og så regner man noe i skoletimer og noe i klokketimer og noe er tilsvarende etellerannet, man har bunden tid og annen arbeidstid og fritid – her er det definitivt en egen kode ute og går.
For en stakkar som har vært i en helt ordinær jobb med 37,5 timers arbeidsuke uten betalt lunsj – altså arbeid 0800-1600, 5 dager i uka, 47 uker i året – er dette en mystifistisk måte å organisere jobbing på.
Det første året i lærerjobb prøvde jeg å finne ut det viktigste: hvor mye jeg måtte være på skolen og hvor mye som var ca forventet arbeidstid/uke. Det klarte jeg. Nesten. For når man har redusert stilling blir livet akk så komplisert – man har rett på tilsvarende reduksjon av den 39. arbeidsuka, som er 37,5 timer, som er planleggingsdagene. 5 dager i året. Og disse dagene er fullt belagt med kurs eller planlegging eller faglig-pedagogisk oppdatering. Hvordan kan man redusere sånt da? Jeg dropper all informasjon som gis etter kl 14:10, liksom?
Så kommer det andre året som lærer. Rutinen i skoledagen begynner å falle noe bedre på plass, tidsberegningen i undervisningen er fremdeles like godt ute å kjøre men lettere å improvisere. Planen er å sette meg bedre inn i plikter og rettigheter i år. Det blir ikke enklere av at jeg er en stabukk som er organisert i et annet fagforbund enn resten av skolen. Og har tenkt å bli der. Så nå skal jeg på tillitsvalgtkurs. For jeg er nemlig tillitsvalgt for meg selv. Greit – da blir det veldig konstruktive diskusjoner på klubbmøtene 😉 Og der håper jeg å få svar på et og annet. Og kanskje treffe flere stabukker.
Men inntil det har jeg et regnestykke å utføre – for å finne ut hvordan jeg skal fylle ut en timeplan med min tilstedeværelsesplikt og den andre tiden jeg skal jobbe i en av mine 39 arbeidsuker i skoleåret 07/08. Jepp, 39. 8 uker mindre enn alle som ikke er lærere. Meget behagelig!
Reklamer