Rydding – «the digital way»

Det er den tiden på året igjen. Man rydder i årets notater og ark. For meg er det i hovedsak filer som må ryddes opp i. Ryddingen består i å lage system, slik at jeg finner igjen ting neste år. Hele mitt arbeid ved ASV befinner seg nå på en minnepinne. Mens mine kolleger fyller hyller, skap og skuffer tar jeg med meg minnepinnen hjem som en ekstra kopi av det som også ligger på server, og forlater en nesten tom pult.

Men så er det fagene på ItsL, da. Der er visst ingen policy på hva man gjør med dem – hvor lenge skal man la fagene eksistere i arkivet for at elevene skal kunne hente sitt arbeid? Hvor mange elever gjør egentlig det? Hvor mye arbeid er det egentlig som ligger der som IKKE ligger noe annet sted? Forsvinnende lite. Likevel tar jeg samvittighetsfullt vare på det. Fagene havner urørt i arkivet, mens jeg tar en kopi av alle fagets mapper til mitt eget oppsamlingsfag – der alt mitt arbeid på ItsL ligger. Dette faget må det ryddes i for at det ikke skal ta helt overhånd.

La meg beskrive hvordan jeg kan flytte mappene med filer og elevarbeid fra et fag til et annet:

 1. Klikk inn på skolefaget via hurtigmenyen (korteste vei)
 2. Klikk på øverste mappe i strukturen til venstre
 3. Klikk på ruten for å merke alle elementene i hovedvinduet
 4. Velg «Kopier til» fra nedtrekksmeny nederst (etter å ha skrollet ned for å finne denne – takk for mus med skrollehjul)
 5. Velg faget mappene skal kopieres til fra neste nedtrekksmeny som dukker opp etter noen sekunders ventetid
 6. Velg mappen mappene skal kopieres til fra neste nedtrekksmeny som dukker opp etter noen sekunders ventetid
 7. Trykk OK-knappen
 8. Trykk OK i vinduet som dukker opp etter noen sekunders ventetid («Vil du virkelig utføre denne operasjonen» – som om jeg ville trykket så mange ganger dersom jeg ikke ville det?)
 9. Vent i enda flere sekunder før ItsL får tenkt seg om og kopiert elementene.

..og deretter hvordan jeg flytter mappene fra et fag i fjor til et fag i år i filstrukturen på pcen:

 1. Åpne fjorårets mappe i Explorer
 2. Dra mappen med faget til mappen for i år uti trestrukturen til venstre mens jeg holder høyre musknapp nede
 3. Slipp knappen, trykk på «kopier»
 4. Vent noen sekunder til maskinen får kopiert dataene.

Jah… det sier jo sitt om hvorfor jeg velger å jobbe lokalt på pc fremfor i ItsL…

Reklamer

Forslag til plan for undervisningstimer

Jeg har sett en del på TeachersTV, det kan anbefales på det varmeste. Har mange tips til mye forskjellig! En ting jeg har lagt merke til er at man i lærerutdanningen i UK tydeligvis har en veldig fast struktur på hvordan en skoletime skal bygges opp, med innledning, alt faget i midten, og «plenary» – en felles oppsummering. Særlig den siste har jeg bitt meg merke i, for dette har jeg sjelden gjort selv.

Jeg ser for meg 3 typer timer i kjemi1/2 i 08/09:

 1. Teori-timer – nytt fagstoff.
 2. Øvelser – lære teknikker, metoder og se prinsipper og fenomener demonstrert.
  • Kjemi1: 12 (?) øvelser som skal rapportføres
  • Kjemi2: 14 (?) øvelser som skal rapportføres
 3. Oppgaver – bearbeide lærestoff.

En skoletime/dobbeltime vil da se slik ut:

 1. Start på timen
  • Hilsen
  • Fraværsføring
  • Gi beskjed om hvilket utstyr som skal brukes (bok, pc, skrivesaker, glassutstyr, verneutstyr osv)
 2. Introduksjon til dagens teme – innledning
  • Kompetansemål – mål for timen
  • Arbeidsplan

Her kommer forskjellen på de tre typene timer:
Først teori-time:

 1. Hva vet vi fra før?
  • Elevene skriver ned stikkord og jobber i grupper
  • Spørsmål noteres på tavla
  • Ukjente ord noteres på tavla
 2. Gjennomgang av nytt fagstoff (her ser jeg for meg presentasjon smartboard/powerpoint, vet ikke om det blir smartboard der enda.)
  • Legg vekt på ordforklaringer og definisjoner
  • Animasjoner og eksempler der det er mulig (dette var jeg ikke god nok på i 07/08)
 3. Eksempel (på tavle eller praktisk)
  • Holde dialogen gående med elevene – få innspill i stedet for å gi svaret.
  • Kanskje kan elevene i større grad få utføre eksempler, hvis jeg legger til rette for det? Særlig i kjemi2 ser jeg for meg det.

Øvelse:

 1. Kort gjennomgang
  • Hensikten med øvelsen
  • Nødvendig utstyr – forsterk kunnskap om navn på utstyr og sentrale begreper
  • Utførelse i korte trekk, noen øvelser har kritiske punkt, stopp opp og få dem med!
 2. La elevene utføre øvelsen
  • De skal ta notater underveis
  • Gå rundt og snakk med elevene, prøv å få igang diskusjoner og faglig dialog
 3. Rapportarbeid
  • Faste frister på ItsL – er en uke for lenge?
  • Spørsmål til rapportføring?

Oppgaver:

 1. Elevene jobber selvstendig med oppgaver
  • Gå rundt og virkelig les det de skriver. Noter mestringsnivå.
  • Kommenter føring – dette var litt mangelfullt i 07/08. Det med å skrive ned hva man tenker dersom man ikke klarer å løse oppgaven, ta med mellomregninger osv.
 2. Ta problemer frem på tavla, prøv å få i gang en dialog fremfor å gi svaret.
 3. Innleveringsoppgave
  • Disse vil jeg ha ofte, helst 2 per kapittel
  • Ca 10-15 minutters arbeid, ikke mindre
  • Oppgave som trekker tråder mellom tema, ikke faktaoppgaver

Oppsummering («plenary») etter teoritime og øvelser:

 1. Forskjellige måter å oppsummere på:
  • Flervalgstest på ItsL
  • Lage tankekart (særlig når vi avslutter emner)
  • Jeg vil vite hva de IKKE kan!
  • Diskusjon omkring øvelser – hva skjedde og hvorfor, gikk noe galt? Diskutere eventuelle utregninger i generelle trekk, har alle skjønt hvor de skal angripe problemet og hva boken spør om?
 2. Avslutte på en strukturert måte – markere at nå er undervisningen ferdig.

Tanker frem mot 08/09, oppsummering av 07/08

Denne bloggposten blir nok for det meste for egen del. Ikke minst fordi den blir LANG (og et kan være vanskelig å fordøye for et moderne menneske. Fant lenke hos Jørn, som har en mer kortfattet versjon.). Det aller meste ble skrevet for hånd (!) først – jeg satt på hytta i går kveld, ungene var lagt og det var niks og nada på tv. Og fant altså frem blyant og papir, siden jeg hadde reist uten pc. Det ble nærmere 10 sider, men det inkluderer også et par andre ting.

Generelle tanker

 1. Jeg må øve meg på å lage bedre oppgaver som tester det jeg vil.
 2. Jeg må la elevene slippe mer til, og tørre å tre tilbake selv.
 3. Jeg må ha mange små innleveringer for å lettere kunne gi god underveisvurdering til elevene.
 4. Jeg må lage fasit klar før elevene tar fatt på oppgaver og prøver, da slipper jeg kanskje noen blundere jeg har gjort i år.
 5. Jeg vil bil mer konsekvent når jeg didplinerer elevene.
 6. Når skoleåret starter skal jeg ha klar en oversikt over alt arbeid som gir tellende sluttvurdering.
 7. Alt elevarbeid skal være basert på læreplanmål, og være kjent for elevene.
 8. Bedre struktur på timene: plan, innledning, lærestoff, oppsummering.
 9. Bli flinkere til å  dokumentere prestasjoner i timene.
  • Kan egenvurdering trekkes inn her?
  • Avslutte timen med å vurdere:
   • Hvor mye har jeg lært i dag?
   • Hvor mange spørsmål har jeg svart på?
   • Har jeg bidratt faglig i timen?
   • Skriv ned 5-10 stikkord om dagens tema.
 10. Alt arbeid som inngår i sluttvurdering føres i SkoleArena, ItsL kan knskje brukes til alle oppgavene for å vise progresjon? Loggen tilsvarende?

Kjemi1

 1. Jeg må sjekke kjemikalier og gjøre øvelsene selv før elevene skal gjøre dem.
 2. Minitestene var en god ide, men virket ikke helt etter hensikten.
  • Gjennomføres hele året
  • Test faktakunnskap muntlig i timene + flervalgstester
  • Test helhet med skriftlige innleveringer
  • Test total kunnskap på prøvene, ikke glem læreplanmålene
  • I 08/09 vil jeg satse på innleveringsoppgaver, jeg må huske å sette av tid til å rette dem ganske umiddelbart etter innlevering, og la elevene få noen minutter neste gang til å se på vurderingen og notere seg hva de må jobe mer med.
 3. Prøv å tenke på alle aspektene ved en oppgave (jf. de fem ukjente løsningene)
 4. Øvelser:
  1. Flammeprøver og linjespekter
   • Forklar bedre før øvelsen
   • Forklar bruken av spektrometeret bedre
   • Test flere salter først for å finne de beste
  2. Oksidasjon av kobber
   • Forklar utregningen riktig denne gangen…
  3. Krystallvann
   • Unødvendig, kan kombineres med den andre, ev. gjøres uten rapport.
  4. Bestemmelse av krystallvann
   • Prøv ut flere salter, denne var ikke særlig vellykket. Bestill ev. samme stoff som boken bruker.
  5. Netto ioneligning
   • Denne er jeg usikker på om elevene skjønte – for lite forklaring av begreper i forkant, tror jeg.
  6. Titrering
   • Fungerte ganske ok
   • Øv på navn på utstyr og begreper
  7. Alkoholers egenskaper
   • Bra
  8. Løsningsentalpi
   • Bra, men en del usikkerhet om utregninger
  9. pH i saltløsninger
   • Her må jeg gjøre noe med saltene som skal brukes, ev. bestille de som brukes i boken.
   • Fungerte ikke helt bra, elevene så ikke helt poenget, tror jeg forklarte litt for dårlig. (Avvik fra beskrivelsen i boken.)
  10. Rensing av vann
   • Så ut til å fungere med alun, må gjøres om igjen.
   • Lag en beskrivelse som fungerer for elevene. Denne er ikke i boken.
 5. Demonstrere flere prinsipper praktisk.
 6. Bruk sitater fra Bill Bryson: «A short history of nearly everything.»
 7. Bruk figurer fra «The comic guide to chemistry» (Har fått tillatelse!)
 8. Forsøk å bruke loggfunksjonen i It’sL arbeidsmappe i forhold til elevenes fremdrift innen læreplanmålene.

Kjemi2

(Dette har jeg ikke undervist i år, men jeg begynte å tenke på det også)

 1. Må fremdeles moderere PC-bruk, finne en balanse. (Hvis noen leser dette – lang historie kort så har vi ikke brukt pc organisert i kjemi1 i år av diverse grunner.)
 2. Start året med repetisjon av sentrale punkter fra kjemi1
 3. Bruk læreplanen!
 4. Innleveringsoppgaver (se notat under kjemi1)
 5. Begynne tidlig å jobbe med eksamensoppgaver. Plukk ut oppgaver som omhandler kjemi1 først. Se etter eksempeloppgaver for KL-06 på udir.no (og finn brukernavn og passord…)

Naturfag YF (TiP)

(Dette skal jeg ikke undervise 08/09, men det kommer nok tilbake!)

 1. Repetisjon hjelper, men også her burde de øvd mer på å formulere seg skriftlig om emnene.
 2. Hvor sviktet det? Det ble mange stryk i år, hva gikk galt? Disse elevene er ikke dumme, bare lite interessert/motivert, hva kan jeg gjøre bedre? Føler at jeg ikke har fulgt opp slik jeg burde, har kanskje kapitulert litt og overlatt for mye ansvar på elevene?
 3. Må ha bedre struktur. Undervisningstimer på «sjøldrift» er lite gunstig. Mer interaksjon og elevmedvirkning!
 4. Mer småtester på ItsL
 5. Mer tvangsarbeid/innlevering i timene
 6. Langsiktig arbeid basert på egeninnsats hjemme virker dårlig – blir ikke gjort.
 7. Emnet Stråling og radioaktivitet ble høytsvevende, neste år vil vi sannsynligvis bytte det ut med Ernæring og helse (sammen med Energi for fremtiden, som er ganske ok).

Kjemi (produksjonsfag, TiP)

(Dette skal jeg ikke undervise 08/09, men det kommer nok tilbake!)

 1. Vanskelig å knytte til lærepanmål fordi det er et stort fag delt av 3 lærere. Ideelt burde lærerne (for begge klassene) sette seg ned og diskutere det konkrete, faglige innholdet i hvert kompetansemål, og hvem som skalo undervise og vurdere hva (og hvordan). Kjemidelen av faget har de to årene jeg har undervist det trukket karakteren ned for nesten samtlige elever.
 2. Viktig å knytte teorien til praksis på verkstedet og gi eksempler fra industri/arbeidsliv. Jeg har snakket med elevene om deres yrkesfremtid, ønsker og planer, for å kunne trekke frem småting som kan være relevante der jeg har kjennskap til det. Dermed har jeg bare delvis mestret det, her er et stort potenisale til å gjøre emnene mer overkommelige for elevene.
 3. Inkludere flere praktiske øvelser enn jeg har klart – der har jeg sviktet litt.
 4. Følgende emner burde undervises samtidig med verkstedsarbeid innen det samme:
  • Plast
  • Materialprøving
  • Overflatebehandling
  • Herding/metallstruktur
 5. Korrosjon kan knyttes sterkt til redoksreaksjoner i naturfag. Det klarte jeg i 06/07, men ikke så bra i år.
 6. Jeg har inntrykk av at avstanden mellom elevenes språk og faglige ordforråd og mitt er for stor. Prøvene har ikke vært så fryktelig vanskelige, men de forstår ikke/misforstår spørsmålene. Elevene tror ofte dette er vanskeligere enn det egentlig er.
 7. For lite innhold til 2 timer/uke, men burde egentlig undervises i bolker og ikke 1 timer/uke slik det nå er planlagt i 08/09. Vi har ikke en timeplanstruktur som legger til rette for ploging.

Undervisning på TiP generelt

Jeg har mange tanker, hovedprinsippet er at samarbeidet mellom YF og ST er for dårlig, det er egentlig mulig å gjøre mye mer på tvers av fagene for å gjøre de tørre fellesfagene mer interessante.

Det er en pedagogisk, men også faglig, utfordring å finne vinklinger, eksempler og formidlingsmåter som fenger elevene. Behovet for en «underholdningsfaktor» er mye større enn på studiespesialiserende retning. Samtidig er det desto mer givende å se fremskritt hos YF-elever.

Utfordringen med å holde disiplin og arbeidsro forverres av at det er en markant forskjell på hvordan regler håndheves og hvilke konsekvenser det får fra lærer til lærer, og spesielt mellom byggene (YF/ST).

Sommerplaner

Ja, da tenker jeg ikke nødvendigvis på ferieplaner, for det har vi jo, som alle andre familier, men somerens faglige innhold. Lærerne har jo så lang ferie, (ok, deler er avspasering – ikke tenk på å begynne på den diskusjonen engang…), så deilig! Vel – min sommer»ferie» vil ha følgende innhold ved siden av det en sommerferie vanligvis omfatter:

 • Pensumbok i Kjemi2
 • Bill Bryson: «A short history of nearly everything»
 • Leif Harboe: «Norskboka»
 • Pensumbok i Kjemi1 (repetisjon, åpne for nye ideer)
 • Pensumbok fra organisk kjemi på UiB (Kjemi2 inneholder bl.a. biokjemi, som jeg ikke har sett siden våren 1995)
 • Tentativ årsplan Kjemi2
 • Tentativ årsplan Kjemi1
 • Liste over ALT elevarbeid som skal vurderes i de to fagene (denne skal elevene få ut første uken, og tvinges til å forholde seg til, sammen med læreplanen).
 • Samle og strukturere alt jeg har undervist i kjemidelen av produksjonsfaget på TiP – to andre lærere skal ha dette neste år, og jeg er den eneste hos oss som har undervist det, siden faget og nåværende inndeling var nytt da jeg begynte for to år siden. Hvorfor skal de to måtte finne opp hjulet og gå i alle fellene på ny?
 • Planlegge øvelser i kjemi2
 • Lage oversikt over alle nødvendige kjemikalier – ha klar bestillingsliste ved skolestart
 • Planlegge IKT-relaterte kurs ved skolestart for VG1 og VG2.

Til dette har jeg 7 uker minus de to vi er i Bulgaria (tipper Bryson-boka blir med dit). Var det noen som sa ferie? Joda, dette er mitt valg. Men jeg vet at dette er arbeid som MÅ gjøres, og hvor mye frustrasjon og stress jeg sparer meg for dersom det blir gjort før slutten av august! Så kan man snu litt på det og si at jeg velger å jobbe litt mer normale uker og dermed ikke egentlig ha fullt så mye avspasering å ta ut om sommeren.

Av mer private sysler har jeg en terrasse som skal få planker på seg (når mannen har laget det plankene skal ligge på), to terrasser som skal renses/trykkspyles, og til slutt da 2 terrasser til sammen (førstnevnte planker er en forlengelse av en av de to) som skal ha et strøk med beis. (Terrassebeis kan anbefales på det varmeste, det blir veldig flott!). Dessuten skal jeg grave frem husets opprinnelige flater, som ikke har sett en vaskeklut på ubehagelig lenge.