Digital læring – ser du mulighetene?

Rune Krumsvik: førsteamanuensis UiB

Nyere forskning og en fremtidsvisjon for pedagogisk bruk av IKT.

Bruk av «mentometer-knapper», TurningPoint. Det gjør jo det hele en smule mer interaktivt.

Ser på utviklingen av det digitale samfunnet, med digtale immigranter og digitale innfødte, og det «digitale gapet» mellom dem. Dette kan også sees i forhold til lærerutdanning og praksisfelt.

Hm. Vi flirer stadig av de samme vitsene. Det er en del av disse tegningene som går igjen for tiden. Men morsomme er de.

Snakker litt om muligheter og utfordringer for skolen, vi har både tekniske, sosiokulturelle og pedagogiske utfordringer. Vi har læreplaner som inkluderer digital kompetanse, har digitale læringsressurser, har fått en IKT-basert eksamen, og krever en digitalt kompetent lærer. Vi har jo egentlig infrastrukturen på plass, men det skorter litt på utførelsen. Vi må begynne å utdanne lærere til den skolen vi ønsker å ha fremover.

Konsekvensen er at vi trenger en helhetlig skoleutvikling med IKT, slik at det integreres i alle ledd i utdanningssystemet. Interessant «trappe-graf» med forskjellige tiltak og effekten de har. Vi har ikke kommet til det øverste trinnet (mål og resultatstyring), mange er heller ikke på det nest-øverste: pedagogiske læringsmål. Vi befinner oss fremdeles i utstyrs- og kompetanseutviklingsfasen.

Han ser litt på hva som er hindringene, og spør publikum om mening. Ikke overraskende i DETTE publikum blir manglende kompetanse + manglende endringsvilje hos lærere dominerende svar. Jeg skal vedde på at de som HAR manglende endringsvilje ville svart manglende kompetanse + uro blant elever når IKT blir benyttet. Jeg tror ikke alle innser sin egen motstand mot endring, rett og slett fordi de ikke ser det negative i det.

Han har fremdeles mange av slidene med veldig mange poeng/lag. Disse er ikke helt gode å henge med på… Men bedre enn 17 bullet points, da.

Jeg registrerer også at jeg syntes disse mentometer-greiene var litt teit da jeg så dem første gang på BETT i fjor, men nå tenker jeg at dette faktisk hadde vært litt kult å ha i klasserommet, det gjør mine presentasjoner (dem har jeg litt vel mange av) mer interaktive, og kan brukes som en test på at elevene har oppfattet poenget underveis. Er dette dyrt, tro?

Ser på sammeheng og forskjell mellom faglig og rituell IKT-bruk. Mange av oss bruker etterhvert IKT i hverdagen uten egentlig å tenke over det, fordi det har blitt helt naturlig. Men det er et stykke derfra til en god faglig bruk, der vi klarer å integrere det digitale flytende i undervisningen vår. Det kan være litt farlig å helt uten videre å trekke det rituelle inn i det faglige, for grensen mellom skole og privatliv blir visket ut. Det gjør læringen vanskeligere. Derfor trenger vi å rydde litt, vi kan ikke ha de underholdningspregede greiene i klasserommet når læreren driver undervisning. Det blir viktig å ha fokus på faglig bruk av IKT. Nevner eksempler som Facebook, YouTube, SL, MSN på rituell IKT, mens viten, utdanning, diglib, ndla og naturfag er faglig bruk. Først når læreren er virkelig trygg i den digitale verden kan man forsøke å ta inn den rituelle delen i undervisningen.

Nevner eksempel fra ressurser som fokuserer mer på innhold enn form: altikjemi. (Hvilket minner meg om at jeg lovet å gi en tilbakemelding på den ressursen. Fy meg.)

Faglig IKT-bruk har 3 viktige komponenter: allmenn og fagdidaktisk kompetanse, digital kompetanse og vurderingskompetanse. Den siste er utrolig viktig! Det blir vanskeligere å vurdere elevene rettferdig og riktig, og det krever mye av oss som lærere.

Går dypere inn i de tre komponentene. Nevner heldigvis at lærerutdanningen også må inn i dette, vi får ikke digitalt kompetente lærere gjennom en lærerutdanning uten IKT… Viktig å få elevene til å skjønne at det ikke er snarveier til kunnskap, selv om man kan skumme overflate på internett i større grad enn i en bok, så må man fordype seg for å lære.

Pause – det trengs, dette er intensivt.

Nå over til lærerens digitale komptetanse. Gjentar – og legger vekt på – at det tar tid å bygge kunnskap. Forskning viser at elevene har problemer med å skille mellom offentlighet og privatliv, og det blir vår rolle å lære elevene hvor grensene går, både i forhold til kildebruk og i forhold til det de legger ut om seg selv.

Ny test: vår digitale kompetanse på en skala fra 1-10… Artig med disse små spørsmålene, det gir en ny dimensjon. Kanskje er det slik at vi må utnytte de som er kompetente til intern opplæring i et kollegium. (Svaret i denne forsamlingen var sterkt forskjøvet i høyeste halvdel, det er kanskje ikke overraskende, og det bekrefter kanskje at det ikke nødvendigvis er de riktige menneskene som deltar på slike konferanser. Er det vi som kan som trenger påfyll, eller burde skolene tvunget de endringsuvillige til å få innsikt i arbeidet som faktisk gjøres digitalt rundtomkring?)

RK har skrevet artikkel sammen med Kari Smith om video papers – basert på filmopptak av seg selv i forelesninger. Artikkelen ligger på nett (?). De har brukt dette videre inn i lærerutdanningen, slik at tre kolleger har tatt i bruk mentometerknapper for å få umiddelbar tilbakemelding underveis i en forelesning på hva som er bra og dårlig. Dette krever en veldig blottlegging av foreleser, og på langt nær alle vil være villig til noe slikt. Jeg ville – selv om det ikke hadde vært behagelig i starten. Men hvordan skal vi ellers bli bedre? Videoopptak ble også gjennomgått i etterkant av forelesning slik at hver foreleser får en grundig innsikt i sin egen presentasjonsteknikk. Eksempelvis kan også foreleser på forhånd få tilbakemelding like før forelesningen starter om hvor mange av studentene som har lest pensum før forelesningen, slik at den blir bedre tilpasset.

Presenterer digital didaktikkmodell – hva inngår i planlegging og gjennomføring av undervisning i et emne, tar utgangspunkt i et kompetansemål. Demonstrerer at det kun tar 3 klikk å finne en ressurs på naturfag.no, og kritiserer litt andre steder som krever innlogging og alt for mange klikk. Lurer på hva han da tenker om ItsL, egentlig, for min kritikk er helt klart at det er for mange klikk. Det er for vanskelig å få oversikt og komme frem til det man vil.

Det er ikke nok at elever sitter selv med slike ressurser, vi må være med. Lærers kommentarer er veldig viktig, men de digitale ressursene (f.eks. gjennomgang av et tema på viten.no) kan være til stor hjelp til repetisjon. Det å pakke inn budskapet i mye fancy lyder, effekter osv er ikke til hjelp i læringsprosessen. Altikjemi er et strålende eksempel på hvor enkelt det kan gjøres.

Tilbake til modellen – og nå går det på undervisnings- og arbeidsmåter. Hm. Ser på dette med begrensning av IKT, nettsteder, mobil, ipod, osv. Det ser også ut til å komme signaler fra politisk hold om at det er nødvendig at læreren begrenser IKT-bruk som en del av klasseromsledelsen. I alle fall i begynnelsen? Mange lærere oppfatter at elevenes IKT-bruk i klasserommet er forstyrrende, og da kan slike tekniske løsninger være til hjelp. Ja, kanskje. Jeg er stadig mindre overbevist om at dette er den riktige veien å gå. Tar opp at det er etisk diskutabelt om en del av disse løsningene er gode. F.eks. NetOp School. Dette er ting som må diskuteres i kollegiene rundtomkring. Det trådløse har gjort det verre, helt klart. I neste runde blir det viktig i forhold til en IKT-basert eksamen, for at det skal være juridisk rettferdig i forhold til alle elevene. Det viktigste er kanskje at vi hele tiden må ha en plan B.

LMS kan jo også brukes slik som disse mentometerknappene, det blir bare noe mer tidkrevende. Dette har jeg egentlig tenkt på allerede, og i bitteliten grad brukt, men jeg skulle ønske jeg klarte det mer. Som før så anbefaler han at læreren styrer hvor elevene går på nettet – i faglige tema trenger vi å ha en del lenker der elevene kan begynne, særlig i skoletimene. Hvis ikke svever de rundt…

Balanse mellom tilbakmelding og forovermelding, og utsagn fra Shute (2008) som sier at pc-basert tilbakemelding oppfattet som bedre for elevene, fordi den oppfattes som mer seriøs/nøytral. Shute sier også at vi må passe på at tilbakemeldinger går på arbeidet og ikke på person. Samtidig må vi være sikre på at det er innholdet vi vurderer og ikke redskapet. Viktig i forhold til muntlig eksamen med 48-timers forberedelse.

Reklamer

1 kommentar (+add yours?)

  1. Elisabeth Engum
    mar 17, 2009 @ 20:29:04

    Jeg fikk inntrykk at dette var et veldig godt foredrag Frøydis. Tenk hvis man kunne hatt med seg HELE kollegiet sitt på noe sånt.

    Lurer på om det kan være en mulighet å invitere RK til et fellesmøte på skolen? Det kunne vært interessant. Hmmm … tenke tenke…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: