Digital student

Jeg sitter her og skal egentlig lese pensum. I år tar jeg et veilederstudium («Veiledning som profesjonell utvikling for lærere» Ped600) ved UiB. I tillegg til full jobb ved nystartet skole. Fritid er oppskrytt 😉

Jeg har ikke kjøpt bøkene vi er anbefalt å kjøpe. I hovedsak fordi jeg neppe vil bla i dem igjen etter at studiene er ferdig, men også fordi jeg hadde planer om å låne dem, eller få skolen til å kjøpe dem inn til biblioteket. Skolen har bestilt bøkene, men de er ikke kommet enda. Mandag er frist for første oppgaveinnlevering – og jeg skulle nok lest litt teori…

Så dukket det opp i mitt bakhode at det finnes noe som heter bokhylla.no. Mistroisk som jeg er har jeg tenkt at der ligger neppe noe som er av interesse, og i alle fall ikke fagbøker. Likevel ga jeg den en optimistisk sjanse. Og gjett hva: der lå pensumboka jeg så gjerne skulle skummet litt før jeg skriver oppgave i morgen!

To tanker slår meg:

1) Nå sitter jeg og jobber slik jeg ber elevene mine gjøre: digitalt. Jeg har pensum på skjermen og notater på skjermen (sidenotat, OneNote, som ligger foran alle andre vinduer). (Men jeg går i de samme fellene og har alt mulig annet oppe samtidig… effektiviteten er ikke akkurat optimal.)

2) Hvorfor visste jeg at denne muligheten fantes? Jo – fordi jeg er aktiv på nett. Jeg har skapt meg et nettverk av «kjente» i en virtuell verden, som gir meg informasjon om alt mulig mellom himmel og jord. Jeg er helt sikker på at jeg først så henvisning til bokhylla.no på twitter. Kanskje i en tweet fra @astronewth? Der kommer det mye bok-relatert informasjon. Og jeg tenker at dette er et eksempel på hvorfor spesielt lærere bør være digitalt oppegående. Selv om det kanskje betyr «jobb» utenfor «arbeidstid».

Reklamer

Starten på en digital skole – del 2

Jeg hadde store planer om å blogge mer i år, men tiden og hjernekapasiteten strekker ikke helt til. Jeg forsøker å kanalisere skrivekløen ut i innleveringstekst på veilederstudiet i stedet, men det er ikke så mye produktivitet der heller, dessverre. Og der er det en tidsfrist… jaja.

Jeg skrev litt om hvordan det har vært å starte det som skal være/bli en skole med høy grad av digitalisering i arbeidsmetoder og verktøy. Særlig litt om diskusjonen i matematikk, både blant lærere og elever. Diskusjonen har fortsatt, noen er mindre nyanserte enn andre, noen roper høyt mens noen holder seg stille. En ting er helt sikkert: elevene har blitt utfordret. Mange har tatt utfordringen. Enkelte går så langt som å si at matematikk ble kult når de kunne skrive det så pent og ryddig på pc. Andre er kjempefrustrerte, både over mangel på bok og kanskje litt mangel på mestring. En del elever sier de ikke kan lære matematikk uten en lærebok. Og kanskje har de rett. En del har oppfattet mitt harde kjør på digitale verktøy som et pålegg, og lurer på om de kan få lov til å skrive noe på papir. Vi har diskutert og eksperimentert og utforsket. Alle har forholdt seg saklig til dette, selv om jeg nok mener at en del av de mest påståelige elevene er for bundet i vaner og for lite villige til å se at det er andre måter å gjøre ting på.

Men etter en lang diskusjon blant lærerne etter høstferien ble konklusjonen at vi skal kjøpe inn lærebøker som elevene får låne (en til hver). Det aller viktigste argumentet var at vi synes ikke NDLA matematikk  er godt nok. Teorien er tørr og tildels kjedelig, oppgavene er for enkle. Med enkle mener jeg ikke nødvendigvis lette, men at de er for lite sammensatt. Vi har til nå jobbet med tall og algebra, og det er jo litt grenser for hvor spennende det kan gjøres. Men likevel har det til nå ikke fungert helt bra.

Dette avstedkom jubel hos elevene. Men i en klasse opplevde jeg en elev som utbrøt «Nei!». Vedkommende mente dette var et nederlag, for hvis vi skal være en digital skole får vi jammen være digitale også! Jeg er jo helt enig… Rektor foreslo at vi skulle la elevene velge, og så sette sammen grupper av dem som ønsket å følge faget uten lærebok, men det sa vi nei til. To årsaker: det er sannsynligvis svært få elever som sier nei til bok dersom de får valget. Men den viktigste årsaken: det har vært nok rot i år. Det å omrokkere på gruppene en gang til, og kanskje bytte lærer en gang til, er uheldig nå. Særlig i matematikk 1T har vi dårlig tid, og vi er nødt til å finne roen snart.

Jeg er spent på hvordan dette påvirker måten vi legger planer på. Til nå har vi vært velsignet løsrevet fra læreverk, fokusert på kompetansemål og emner som passer sammen. Jeg ønsker å fortsette undervisningen uavhengig av boken, men vi får se hvordan det blir.

Men neste år… Da ser jeg for meg at vi lar det være et valg når de skal velge T/P i starten av året – å velge gruppen uten bok. Jeg tror en betingelse for at vi skal få det til er at jeg blir mye mer bevisst på å lære elevene til å ta notater og bruke dem. For jeg ser at det tildels er der det svikter nå.