Matematikk i kjemifaget på VGS

Nytt innlegg for kjemiåret, original post her.

Jeg får en del spørsmål fra elever hvilken matematikk de bør velge for å ta kjemi. Matematikk har blitt veldig komplisert som fag på VGS, og elevene må allerede når de begynner i VG1 velge mellom 1T (teoretisk) og 1P (praktisk). I VG2 er det intet mindre enn 5 mulige matematikkfag, og man trenger kurs for å forstå hva som er hva og skal velges når… Ikke alle skoler tilbyr alle fagene, dette avhenger av hva elevene ønsker og hvilke ressurser skolen har tilgjengelig (rom, lærere, muligheter i timeplanen osv).

Mitt svar til elever er at det som trengs av matematikk til kjemifaget i VGS er de fire regneartene, potenser, kvadratrot og logaritmer. Man må kunne løse ligninger, både lineære, andregradsligninger, logaritmiske ligninger og eksponentielle ligninger. Og så bør man kunne forstå og anvende tall på standardform («vitenskapelig notasjon»).

For elever som velger 1P + 2P (et slags minimumsvalg), så mangler de et par emner: logaritmer og andregradsligninger. Når jeg har hatt elever med dette grunnlaget, har jeg hatt et lite ekstra-kurs for dem et par timer slik at de kan løse de nødvendige oppgavene. Dette dukker særlig opp i sammenheng med pH og likevekter.

Andregradsligninger er det sjelden man trenger å løse, fordi vi bruker tilnærmingsverdier for å løse oppgaver der dette forekommer. (For eksempel når man ser på endret konsentrasjon i likevekter.)

Så langt er min erfaring at det sjelden er matematikk som er hovedproblemet for elever når de skal forstå kjemi. Men for noen få representerer det en ekstra utfordring dersom tallforståelsen er svak, fordi de ikke er i stand til å vurdere svarene de får skikkelig, og det å «oversette» et kjemisk problem til en matematisk ligning er vanskelig.

Reklamer

Nettside med dynamiske molekylmodeller

Kort innlegg i dag for å gjøre oppmerksom på en nettside min mann snublet over:

CanvasMol

Denne vises litt forskjellig i forskjellige nettlesere, i følge eksperten her hjemme fordi den bruker html5, som ikke alle nettlesere er like gode til enda.

Har ikke utforsket den noe særlig enda, men modellene var veldig tydelige 🙂

Man kan, dersom man kan skrive kodene, også tegne egne molekyler. Bildene kan også eksporteres.

Kjemiundervisning på en ny skole – en sped start

Som nevnt i forrige innlegg har jeg sagt ja til å blogge litt for NKS i år, i anledning det internasjonale kjemiåret 2011. Nå er jeg i gang, første innlegg ble publisert nå i kveld, gjengitt her:

Jeg har fått det privilegium å få jobb på en flunkende ny skole; Nordahl Grieg VGS i Bergen. Vi har startet forsiktig med bare VG1 i år, så på studiespesialiserende (tidligere allmenfag) undervises det i år ingen programfag. Men fra høsten 2011 får vi VG2, og dermed oppstart av blant annet kjemi. Nærmere bestemt kjemi1. Som foreløpig eneste kjemilærer har jeg fått ansvar for å bygge opp dette faget, legge litt planer slik at det finnes utstyr og eventuelle lærebøker når skolen starter igjen etter sommerferien.

Etter noen år på en veletablert skole der jeg alltid fant kjemikalier og utstyr jeg kunne bruke, blir det en spennende utfordring å fylle tomme skap med nyttige ting som dekker ikke bare de planlagte fellesøvelsene med elever, men også demonstrasjoner av små og store fenomener for å krydre undervisningen. Problemet er at ikke alle disse demonstrasjonene alltid er like planlagt, og uten utstyr/kjemikalier er det vanskeligere å være spontan…

I tillegg kommer altså valg av læreverk. Inntil i fjor fantes det bare ett læreverk i kjemi i Norge: «Kjemien stemmer» (CappelenDamm). Dette brukte jeg de tre årene jeg hadde kjemi på Askøy, men var ikke helt fornøyd. Jeg fikk delta på lærebokseminarer for to nye læreverk våren 2010: «Aqua» (Gyldendal, fagnettsted delvis lukket) og «Kjemi» (Aschehoug, fagnettsted lukket). I tillegg finnes det nå et digitalt læreverk: «Universell kjemi» (Cyberbook, fagnettsted delvis lukket), som jeg også har kikket litt på. Men det er et vanskelig valg å ta, og jeg skulle ønske jeg hadde 20 års erfaring og ikke 3…

I kommende innlegg vil jeg se på hvilke øvelser som kreves i kjemi1, demonstrasjoner for å belyse enkelte emner, og utover våren også gå litt inn i de forskjellige læreverkene for å se etter fordeler, ulemper og generelt forskjellen mellom dem. Innimellom dette er det også interessant å se på selve faginnholdet i kjemifaget i videregående skole, og hvilket grunnlag elevene har fra naturfaget når de begynner med kjemi.

Jeg har begynt å samle sammen nettsteder og artikler som kan kobles til kjemifaget for å vise elevene at kjemi faktisk har en viss sammenheng med virkeligheten. Nettstedene kan man finne i min samling på Delicious, under tag kjemi, kjemi1 og kjemi2. I tillegg har jeg stor glede av Teknisk Ukeblad og Gemini, som tidvis har interessante artikler. Nå sist en artig sak om fyrverkeri (Gemini nr 4 2010 side 40/41, tilsvarende side 21 i pdf-versjonen.