Algebra-repetisjons-maraton

Math Dances av Dylan231 (CC by 2.0)

Lovet å blogge dersom dette opplegget ble noe særlig suksess… Det ble planlagt en meeeget sen kveld etter å ha sunget konsert i Grieghallen. 5-timersøkt i 1T med start kl 08:00 neste morgen. Jeg er som regel ute i bedre tid, men denne uken ble litt sånn i siste liten.

Opplegget i grove trekk:

Elevene går sammen 2 (eller 3) og får 45 minutter til å lage en presentasjon av et emne. I tillegg skal de plukke ut 3 oppgaver fra boken, en lett, en middels og en vanskelig, i emnet. Deretter skal alle holde sine presentasjoner for klassen, og klassen skal regne de 3 oppgavene.

Dette var altså brukt som repetisjon i en del av området tall og algebra.Jeg delte inn i tilsammen 11 emner:

 1. Regnerekkefølge
 2. Tall på standardform
 3. Addere og subtrahere med brøk (tall)
 4. Multiplisere og dividere med brøk (tall)
 5. Algebra, parenteser
 6. Faktorisering, inklusive kvadratsetninger
 7. Forkorting av rasjonale uttrykk (algebra)
 8. Addere og subtrahere med brøk (algebra: tall og bokstaver)
 9. Multiplisere og dividere med brøk (algebra: tall og bokstaver)
 10. Potensregler unntatt rotuttrykk
 11. Rotuttrykk, både tall og algebra

Vi innledet med at alle laget seg en ny side i onenote med overskrift repetisjon tall og algebra – NAVN. På siden laget de en tabell med 6 kolonner:

 1. Emne
 2. Spørsmål
 3. Oppgave 1
 4. Oppgave 2
 5. Oppgave 3
 6. Nivå

I den første kolonnen skrev de emnene i listen over, i neste kolonne skulle de skrive eventuelle spørsmål de hadde til emnet. De fikk 15 minutter til dette, det var litt lite. I de tre neste kolonnene skulle de egentlig skrevet om de klarte oppgavene eller ikke, men jeg tror de fleste skrev (og løste) oppgaven i denne ruten. Til slutt skulle de vurdere hvilket nivå de var på i emnet, hjulpet også av vurderingskriteriene de har fått på it’s learning.

Planen var å avslutte med at de fylte ut en evaluering av opplegget + lagret onenote-siden som .pdf og leverte som egenvurdering i emnet. Dette ble lekse, og så langt har svært få levert (nå er det søndag, opplegget ble gjennomført fredag).

Vi fikk for dårlig tid. Jeg beregnet 5-15 minutter på presentasjonene, de fleste brukte 15, noen mer. Og det ble ikke skikkelig tid til å regne oppgavene.

De som har svart på evalueringen så langt har vært overstrømmende positive!!! Det mest negative var tidsberegningen, og det var jo forventet, det ble for dårlig tid til hver presentasjon. Det som går igjen i tilbakemeldingene er:

 • God oversikt
 • Bra at elevene fikk undervise
 • Fikk gått gjennom alt
 • Eksempeloppgavene

Konklusjon: SUKSESS!!!

Til neste gang: færre emner, tydeligere instruks (det med oppgavene ble litt rot). Og så kanskje ha en time til der de kan stille spørsmål før prøven kommer. Nå går de rett på prøve neste gang jeg ser dem.

 

Reklamer

Praktisk teori

Blogget litt om dagens økt i kjemi1 for kjemiåret. Originalinnlegg her.

Endelig ble vi ferdige med den aller første (og en tanke tørre) teoribiten i kjemi1 og kunne bevege oss inn i den morsomme delen: kjemiske reaksjoner. Det tredje kapitlet i Aqua tar for seg de 4 hovedtypene reaksjoner (syre-base, redoks, felling og kompleksdanning) på generell basis, så skal vi fordype oss i 2 av dem (syre-base og felling) senere.
I dag tok vi et overblikk, og koblet det med små praktiske demonstrasjoner for at elevene skulle istte igjen med noe mer visuelt enn min prating.
Timen ble innledet med sikkerhetstiltak: frakker, briller og hansker. Elevene satt rundt bordene i grupper på 4, og hver gruppe fikk utdelt følgende:
 • Reagensrør-stativ med 7 rør:
 1. Ganske konsentrert HCl (jeg blandet ca 50% konsentrert HCl og 50% vann)
 2. 0,1 M AgNO3
 3. 0,1 M NaCl
 4. Vann
 5. Metanol
 6. CaCO3 (s)
 7. En løsning av CoCl2*6H2O i metanol
 • 2 begerglass:
 1. Isvann
 2. Varmt vann
 • En porselensskål
 • Små plastpipetter
Koblet sammen med presentasjonen min utførte vi nå forsøk med
 • Fellingsreaksjon (dryppet AgNO3 ned i NaCl-løsningen)
 • Syre-base-reaksjon (HCl + CaCO3, kanskje ikke det mest typiske syre-base-forsøket, men vi fikk illustrert bruk av også hørsel som sans for å observere kjemiske reaksjoner på makronivå, siden det bruser hørbart)
 • Kompleksreaksjon (Co2+ danner et blått kompleks med Cl-ioner, men rosa med vann, denne likevekten kan forskyves ved hjelp av temperatur, tilsats av vann, HCl eller AgNO3 for å felle ut Cl-ionene)
 • Redoksreaksjon (forbrenning av metanol)
Samtidig fikk elevene også trening i å håndtere dråpetellere og reagensrør. Bare det å plassere fingrene slik at dråpetelleren er stabil kan være en utfordring! Det er også kjekt å se at når jeg sier fra at ting representerer en risiko, har de respekt for det og følger med på beskjedene som blir gitt.
Vi fokuserte både på makronivå, med sanser og observasjoner, og på mikronivå, med reaksjonsligninger og bindingene som brytes og dannes.

JEG hadde det i alle fall veldig kjekt, satser på at elevene også fikk litt glede av dagens økt!

(Jada, formlene er skrevet uten hevet/senket skrift. Det er bare så styrete å skrive inn koder.)