Å lykkes med IKT i skolen – spiller skoleeier noen rolle?

Kjersti Slettevold, Buskerud fylkeskommune
Geir Dahlberg, Hønefoss VGS

Strategi for pedagogisk bruk av IKT

Dette foredraget skal være et svar på: «Hva er det egentlig de driver med der oppe i fylket?»

Igjen antar jeg at presentasjonen havner på nett – har blitt vant til /bortskjemt med det.

Skoleeierrollen er nøye beskrevet i Stortingsmelding 31.

Burskerud har vært en svært aktiv skoleeier når det kommer til IkT, og sørget for at det foregår samarbeid på tvers av skolene. Bakgrunnen for dette er at de har lært (gjennom ItsL sitt kurs Digital ledelseskompetanse) at ledere er avgjørende, og de ansatte en person som kunne fokusere på pedagogisk bruk av IKT. De har knyttet seg til et ressursmiljø, og har innført bærbare pc-er i samme takt som HFK. Noenlunde. Men til forskjell fra HFK spurte de først skolene om de var klare… (På den annen side – hvem svarte på dette, ildsjeler i administrasjon eller lærerne?) Dette munnet ut i en 4-årig strategiplan.

Brukte googledocs for å skrive denne planen i en prosess som samarbeid mellom flere personer. Strategien går på det samme som HFK nå har i eKoordinatorene: en ressursperson på hver skole som kan veilede de andre, men noe mer enn en superbruker.

Fylkeskommunen har formulert klare minimumskrav, dette mener jeg er ekstremt viktig, og noe jeg savner hos oss. Både på skolen og fra fylket.

Over til Geir Dahlberg – hvilke konsekvenser har BFKs strategi hatt?

Rektor burde ha vært med som den ene av de to skolelederne som deltok på Digital ledelseskompetanse. Det har vært positivt i prosessen at fylket faktisk vet hva de snakker om.

Litt mer problemer med forholdet mellom den pedagiske ledelsen og it-avdelingen… Det er vel et kjent problem… Det må ikke være it-avdelingen som styrer, de skal bare følge opp det pedagogene ønsker.

Hjemmesiden til skolen fungerer bra som en informasjonskanal utad, mens det som gjelder interne ting er på itsl.

Går litt gjennom oppbygningen av itsl på skolen. De bruker nyhetsoppslag, og forventer at alle lærere leser minst en gang for dagen. Her ligger blant annet ukeinfo. (Den savner jeg hos oss!)

Glad for å se at HFK er representert her ved både ePedagog og Dale Casey, lurer på om jeg ser June Breivik borti radene her også.

Reklamer

Fra saga til web 2.0

Ingunn Kjøl Wiig, Sandvika VGS

Skal snakke om PLN (personlig læringsnettverk). Presentasjonen finnes her.

PC til hver elev får konsekvenser for det vi gjør i klasserommet. De legger vekt på samarbeidslæring, dette gir også mer kontroll over hva som foregår, for elevene sitter ikke hver for seg og surfer. Timeplanen er organisert som fagdager, og det er alle parter fornøyd med. Det gir tid til variasjon, fordypning, individuell oppfølging, og stjeler ikke timer fra andre til ekskursjoner, heldagsprøver osv.

Refererer til Tony Wagners bok «The global achievement gap» – som ser på hvilke ferdigheter dagens unge vil trenge.

 1. Kritisk tenkning og problemløsning
 2. Samarbeid
 3. Smidighet og tilpasningsvennlig
 4. Initiativ og entrepenørskap
 5. Effektiv kommunikasjon
 6. Informasjon
 7. Nysgjerrighet og fantasi

Disse punktene får konsekvenser for læring. Det betyr en dreining fra fakta til ferdigheter, fra produkt til prosess, fra tekst til multimedia. Kunnskap er ikke lenger inni ett hode, men mellom mange (flere hjerner tenker bedre enn en), og vi gjør flere oppgaver samtidig.

Dette fører igjen til at vi som lærere må endre vår praksis, og for å klare dette må du være deltakende i de nye mediene selv. Det å ikke finne noe om seg selv på google er ikke nødvendigvis en god ting, for det forteller at du er usynlig og ikke deltakende i web 2.0.

Ser på sitt facebook-nettverk.

Så var det D&B – Del det du har, bruk det du får. Dette begynte mer eller mindre som et lite forsøk, og er ikke mer enn noen uker gammelt. Likevel har det en enorm vekst. Jeg tror det er fordi dette nettverket fyller et hull, et vakuum. Jeg har selv lett forgjeves etter et forum for lærere som har funnet nettet og pc-ens vidunderlige verden og ikke før nå fant jeg det. Heldigvis har Ingunn fått med seg noen hjelpere, dette blir alt for mye for en enkelt å håndtere. Går gjennom oppbygningen av et slik nettverk, med grupper, forum osv. Det er veldig viktig å huske på at det er to nivå av diskusjoner på D&B, et hovedforum og diskusjoner i gruppene.

Ser litt på hva en wiki er, og litt om hvordan dette kan gjøres i undervisning. Hun trekker frem noe av det jeg har tenkt litt på, som MW også sa, at det er læringen som er poenget, og at det ikke nødvendigvis er noe særlig gunstig at neste års klasse bygger videre på det forrige klasse gjorde. Dermed kan man slette hele wikien og bygge opp en ny året etter. Hva da med dokumentasjon, har vi ikke en slags plikt til å ta vare på elevarbeider når de ikke kan gjøre det selv?

Mange er skeptiske til f.eks. blogging, det handler mest om at de ikke vet hvor variert dette fenomenet er.

RSS er strengt nødvendig for å holde styr på alt sammen, slik at informasjonen kommer til deg og ikke motsatt. Uten rss er f.eks. elevblogging helt umulig å holde styr på.

Twitter – vanskelig å forklare, må prøves…

Utvikling av jobbnettverk – hva har web 2.0 gjort her? Før var det de lærerne man traff til daglig, kanskje noen man traff mer sjelden. Nå er det kolleger med ulike fag, skoleledere osv, fra hele landet, og også andre deler av verden. Men det er også folk fra departementet, nrkbeta, forskere osv. Dermed blir f.eks. twitter også et sted der man kan ha en meningsutveksling som faktisk betyr noe!

Boken er ikke ut, men vi må kanskje rive oss løs fra kapitteltenkingen.

Til slutt en oppskrift på hvordan man kommer i gang:

 1. Les blogger
 2. Kommenter
 3. Bruk twitter
 4. Vær på facebook
 5. Delta i D&B
 6. Test wiki
 7. Del med delicious
 8. Vær deg selv

Vi er selv skyld i den klipp-og-lim-kulturen dagens unge har på nett, fordi vi har vært alt for trege i skolen til å lære dem forskjellen på sitt eget og andres, og hvilke rettigheter som gjelder.

Making connections

This is continuing from yesterday’s speach.

There are no digital natives in web 2.0, because most of the technology is less than 5 years old.

MW uses a wiki for the semester, and have the schedule out there (which the students are not allowed to edit 😉 ), and the students can enter their notes on lessons. They collaborate on making ie an exam review. The second year he let the new goup build on what the lastyear students did, and the scores went down… He also thinks this is a failure, because it still focuses on memorizing a lot of facts and not on the kind of learning that will stick in the long run.

If you are working with kids, be careful about public wikis and public stuff so that it cannot be abused in any way. Be aware of search bots that might find words you have put in an innocent setting, that could be put in a more malicious setting.

MW has a research schedule instead of a syllabus in one of his subjects, including with large classes. All this is also on a public wiki, and they all work together and create/develop the research they do.

MW goes on to show more of how they use the tools like wiki, netvibes, diigo etc. Their netvibes page has an rss feed that picks up on the tags the students use in diigo.

Outline of a purpose-driven course

 1. exploration stage
 2. guidet introduction to the field
 3. self-guided research
 4. publish research paper
 5. share with world (video, website, etc.)

Ex. of 1.: 16 students created, between two classes, a database of 95 articles. Everybody read 5 articles, and the summary of all the articles that the class found. This sets off a tremendous discussion. They were also required to make a video, a trailer, of their final project, to force them to think early about a problem. They get no training in making videos, but just gets told to do it. There are many easy tools, and tutorials on the web, and going out to learn it themselves makes them learn better.

What about copyright here? His students obviously also uses clips from tvshows, movies etc in their videos.

The students continue to collaborate online, and are very motivated. MW gives them assignments all the time, to keep them moving forward.

Demonstrates smartpen (livescribe). These will be showing up in classrooms, it is a very valuable tool.

A great aspect of the wiki is that you can get up what each student has done/edited.

The class has a blog where they can publish any finished work.

Goes back to talk about the big class he showed yesterday (the students in this class are low motivation students, about 50% on average will drop out of college), and how he tries to motivate them to work. Starts off by making each student find out something about a bit of the world, generate statistics and put it all together to create a picture of the state of the world today. Every student picks up on their major subject: The economics major focuses ie on the economic aspects of the rain forest.

At the end of the year, they get together and simulate the world history from 1450 until today. They have to create rules for everything too. This seems kind of childish, but it illustrates a lot of important points about world systems! The completed simulation is put on the wiki and recorded, and ends up over 20 pages long.

Question from audience: what about copyright? MW exploits the fact that they use copyrighted material in their trailers, because they are not published when they’re made, but he tells them that they are going to get published, and they must check up on that. This makes the problem very much real, and the students are interested in learning about copyright laws because they have to know what of their material is coyrighted. Everything that is published is done so legally from MW’s classes.

From knowledgeable to knowledge-able

Michael Wesch: Kansas State University

Referat på engelsk – klarer bare ett språk i dette tempo…

There is so much stuff being produced, every minute of this speach that it would give ea stack of books 18 feet tall. The old kind of tests do not fit the bill anymore (loss of network… typical), and it is not interesting to learn given knowledge, but being able to learn.

Wesch is going to tell us stories emphasising the point, the change in education.

1. From Papa New Guinea. This is a place off the grid, there is no electricity, no money, etc. Talks about the huge culture chock, and how he realized how your identity is fixed on paper. Without the technology of print we do not have that identity. Nobody had a fixed name, and needed to come up with one for the state registration of the villages. Earlier there was an open debate to determine disagreements, but there is now a lawbook, and disputes end with a sentence.

This shows how relationships change when the media changes. The same thing is happening to us all the time, we encounter new media, new tools, and it changes us.

2. 10,000,000.00-story. Making of a commercial film, rating etc.. Shows the short version of Machine is Us. The video is made as a collaboration between several people across the world. We think of youtube as user generated content, but it is bigger than that – user-generated filtering. The possibility to «dig» means some sites get more popular simply because somone likes it. Mentions del.icio.us, and how the possibility to follow given tags spreads the word about sites and other things on web. The act of blogging about things also counts as a «vote».

«How many do not actually like school?» He asked this question to his students, and almost half raised their hands. «How many do not like learning» – no hands… We have an insitution for learning where people go to learn, but do not like. The big problem is the problem of significance. If the students do not see the significance of the classroom, they will seek significance elsewhere, online if possible. The act of not paying attention is not new at all, the methods are new.

The speach is being filmed, I assume it gets online somehow.

The anonymity of living in a big city diminishes our personality, and we can se connections to how this affects the learning culture in school.

15 years ago they talked about the MTV-generation, with short attention spans, being materialistic and narcissistic, being very hard to impress. The same can be said today. The difference is that the students could not really change what they saw on TV, but they can interact with what they read/se online. Everybody can com eonto the stage, getting their quota of attention.  (I can relate to that, there is something about the fact that someone actually reads what you write.)

Talks about the teenager video (Numa-something) from New Jersey singing in front of the camera, now watched by over 600 million people… There is now thousands of «response videos» to this, where there is almost a new culture spreading. There is the possibility to reach out to one another acrosss borders, and what these young people do is celebrate a new kind of liberty. The software for making videos is getting easier and easier to use, and that makes remixes increasingly good quality.

Back to the classroom… Nobody knows the top song on Billboard 100, because they are finding their favourites, not listening to the radio every saturday to have it presented to them. Quotes several earlier quotes about new technologies and how they might change education. (Chalkboard, motion picture, 2-way-tv.) Learning has not changed that much – students still do learn! What is the message of the different media we use in the classroom? Compares chalkboard to powerpoint, and powerpoint is not good…

What school says:

 • To learn is to acquire information
 • Information is scarce and hard to find
 • Trust authority for good information
 • authorized information is beyond dicussion.
 • Obey the authority
 • Follow along

What students say:

 • How many points is this worth?
 • How long does this paper need to be?
 • What do wee need to know for this test?

This is the crisis of significance – it becomes a game of getting by.

«We look at the present though a rear-view mirror. We march backwards into the future»

We use old thoughts about new technology. Hyperlinking is at the core of what the web is today. We do not need physical locations and hierarchys the same way as before.

Uses examples to elaborate on the points under «What school says».

«To learn is to create meaningful connections»

This is not THE answer, only a part of it – given that there actually is an answer.

Challenges of the new mediascape

 • Ambient Attention
 • Information Overchoice («surfing»)
 • Attention Scarcity

We’re not addicted to technology, we’re addicted to eachother, and the technology helps us to connect, reach out and communicate.

Slutt-digresjon: jeg skriver touch mye saktere på engelsk enn på norsk… artig…

Litt herfra og derfra

ItsL-pedagogene.

Eksempler fra barneskole, skoeleier, vgs og høyskole.

Antar videosnuttene blir liggende på faget på nett, de er der ikke enda.

Ytrebygda skole: tysktime.

Viser bruk av lydopptaker-funksjonen, hvordan dette blir brukt av både lærer og elev i et muntlig fag. Den store fordelen er dokumentasjon, men også det at læreren får mulighet til å høre hver enkelt elev mye oftere, og det å lese en tekst høyt kan være en lekse i seg selv.

Artur Johnsen: IKT-koordinator Bergen kommune

Har hatt en veldig klar satsing på IKT, og det legger grunnlag for en vellykket innføring av bl.a. ItsL.

Sandsli vgs: ungt entrepenørskap

UB Smartpen. Ungdomsbedriftene bruker ItsL til å kommunisere med hverandre og planlegge. Læreren har et fag for selve faget, felles info osv, mens hver elevgruppe (bedrift) har et prosjekt der lærer har full tilgang.

Ragnhild Holm: lærer Politihøyskolen i Oslo.

Dette er en viderutdanning, og ItsL brukes dermed for å gjennomføre det som på mange måter er et nettstudium. Studentene er 6 uker i Oslo, resten av tiden arbeider de hjemme. ItsL brukes også for å skape samhold og struktur. De veileder hverandre, og utnytter ItsL i den prosessen.

Det var en gang i 1999…

Erik Heier, rektor Nesodden vgs

Det har skjedd mye på 10 år – og elevene håndterer nå pc som om den var en mobiltelefon, og forventer at den kan byttes ut på timen dersom det skjer noe med den.

Læringsplattform ble oppfattet som en pedagogisk plattform, og han var svært skeptisk i starten. ItsL var et av flere firma som ble invitert på besøk, og det har vært en gjensidig glede.

Digresjon: Heier holder foredrag fra papirnotater, uten noen digitale hjelpemidler…

Det er umulig å tenke seg undervisning ved Nesodden i dag uten laptop og ItsL. Det gir effektivitet og orden i læringsarbeidet.

Kommer med en del sleivspark til både politikere, skoleeiere og lærere i forhold til bruk av pc i undervisningen. Det er viktig at det er en sammenheng mellom innføring av pc og arbeidet som foregår ute i skolen, det er meningsløst med pc der læreren ikke lar elevene bruke det, og det er like meningsløst med digitalisert undervisning uten pc til alle elever.

Virker som om en del øverst i systemet har glemt den didaktiske merverdien av pc når disse har blitt innført i skolen, men fokusert på redskapet i seg selv. Det handler om å lære å bruke et verktøy, men også om hvordan dette verktøyet kan være til hjelp i læringsarbeidet. MEN det er klart den kan misbrukes. Snakker varmt for skolepc uten administratorrettigheter, og at man ikke kan ha private pc-er i omløp.

Enormt viktig at man har et miljø der lærerne kan vise hverandre hva de gjør, hva de er gode på, og lar utviklingen få skje i lærerens eget tempo, samtidig som det stilles minstekrav til bruk. Det må være ryddet plass til tunge endringsprosesser, og det skal være mer nyttig å være på jobb enn å delta på eksterne kurs.

Kommer også med en kommentar til høringsutkastet til endret vurderingsforskrift der de enda ikke helt har tatt inn over seg digitaliseringen som skjer i skolen. (Dette med skriftlig dokumentasjon osv, hvor enkelt det kan gjøres i LMS.)

It’s Learning Brukerkonferanse 2009

Så er vi i gang. 3 dager (dvs egentlig to halve og en hel) med It’s Learnings brukerkonferanse, og en kjempeflott anledning til å knytte nye kontakter og pleie gamle.

Nettet er mildt sagt ustabilt, så jeg er litt usikker på hvordan det går med live-blogging. Det blir vel som så ofte ellers: jeg skriver i word og publiserer i etterkant. Har i alle fall backup. Jeg lager en post for hvert punkt i programmet jeg deltar på, da blir det enklere å finne notater i etterkant.

Åpning av Ragnhild Stolt-Nielsen.

Litt generelt om bruk av ikt i skolen, om itslearning, og om en usikkerhet rundt foreldrenes rolle i dette. Omtaler det digitale som et verktøy hele tiden, det synes jeg er postivt, for det er jo ikke ikt/digitale ting som er målet, det er bare middelet.

Og så litt generell skryt av Bergen, da, det må jo til! 😉

Arne Bergby

Litt generelt om bakgrunnen til ItsL, interessant å se hvilke visjoner som lå til grunn for 10 år siden, og greit å få en liten innføring i utviklingen som har funnet sted.

Utenfor Norge ser det ut til at ItsL har kommet seg inn i hovedsak i høyere utdanning, selv om de i Nederland har fått et stort marked i vgs. Det er jo en klar fordel for internasjonalisering av en bedrift at de leverer et produkt på internett, fordi landegrensene ikke er like synlige.

Barneskoleversjonen er i stor utvikling. Kanskje burde de ta med seg en del derfra inn i den andre versjonen, vår ItsL er fryktelig tekstbasert, og det gjør det vanskelig for en del elever. Mange sliter med å forholde seg til så mye tekst, og et mer visuelt brukergrensesnitt hadde ikke vært dumt…

Litt om fremtidige versjoner, de jobber både med timeplan og læreplan, og åpner for mer og enklere deling (?), samtidig som det skal være muligheter for å hente inn fra profesjonelle. Egenutviklet innhold, også koblet med web2.0/3. parts verktøy skal bli mulig. Ser ut til å kunne bli en mye mer oversiktlig undervisningsplanlegger, jeg venter i spenning. Vekt på å kombinere ting for å kunne gi gode læringsopplevelser.

I neste runde ønsker de en kobling mot administrative systemer (IST), slik at dette fungerer sømløst sammen. Dermed dekker man inn krav i nye vurderingsforskrifter (nye og nye, fru Blom, det er en stund siden Kunnskapsløftet trådte i kraft nå, da…). Poenget er at alt vi er pålagt å gjøre fra det offentlige blir mulig å dokumentere i ItsL-plattformen. Dette blir hovedfokus fremover.

Utsagn: Norge ble introdusert for nettet i 1996 (Trodde det var noe tidligere…).

Oppfordring til forlags-mennesker i salen: bruk mer tid på utvikling av digitale ressurser. På lang sikt undervurderer vi behovet for digitale ressurser vs bøker, og det er NÅ vi må ta tak og gjøre noe.

Sitat om endring i skolen av Thomas A. Edison: «Books will soon be obsolete in the schools…» «Our school system will be completely changed in 10 years.» Datert 1913…

Next Newer Entries