Fagdag i kjemi RFK

Kjære vene, hvordan ble det nesten en måned uten blogging, da? Tiden flyr!

I dag var jeg invitert til Stavanger Katedralskole for å holde foredrag for kjemilærere om vurdering i kjemi, diskutere muntlig eksamen, og gjøre øvelse og holde foredrag om vannkjemi, mer spesifikt rensing av vann.

Først må jeg si at jeg er smigret over å bli spurt, særlig fordi dette skjedde på bakgrunn av min skrivekløe her på bloggen, og deltakelse i debatter på nett. For det andre: personalrommet på Askøy VGS blir litt stusslig når man sammenligner med dette:

OK, gammel iPhone gir ikke fryktelig gode bilder, men man får jo et visst inntrykk. Det var fornemt!

Mine bidrag i dag var altså følgende:

  1. Vurdering i kjemi
  2. Muntlig eksamen i kjemi
  3. Vannkjemi – teori og praksis

Etter mange timers forberedelse og en veldig dårlig start på dagen var jeg fullstendig utladet da jeg satte meg på flyet på vei hjem i ettermiddag. Jeg er usikker på hvor bra dette var, særlig delen om muntlig eksamen. Her sliter jeg med alt for lite erfaring, og hadde håpet på flere innspill med forslag til gode oppgaver (til 48-timers forberedelse).

Presentasjonene fra i dag finnes på slideshare:
Vurdering i kjemi:

Vannkjemi:

Siden kjemisalen på Stavanger Katedralskole stilte med 16 varmegrader, ingen prosjektor/lerret og en bitteliten tavle, ble det kanskje litt kort/rotete det jeg sa, men jeg håper deltakerne likevel fikk noe ut av min komprimerte vannrenseteori. Den praktiske øvelsen (litt modifisert fra denne) ga egentlig ikke veldig gode resultater, men prinsippet og gjennomføringen ble demonstrert. Råvannet vi brukte var silosaft, en kraftig grønnbrun væske… Al2(SO4)3 ga tydelig fnokking ved tilsetning, men etter filtrering over i reagensglass kunne vi knapt se noen forskjell.

Alt i alt en hyggelig dag, selv om jeg sitter igjen med en litt usikker følelse av hvor vellykket det hele var. Jeg er ikke 100% fornøyd selv (når er jeg vel det?), men det viktige er jo hva deltakerne sitter igjen med.

Liste med diverse nyttige lenker:

Var det mer, tro? Kan ikke huske mer.

Reklamer

Rubrikk-lærdom

I helgen og i går rettet og vurderte jeg heldagsprøvene for kjemi2. Elevene hadde fått utdelt eksempelsett 2 fra Udir, som skal være så nærmt de kommer en prøve-eksamen.

Jeg lærte to viktige ting av denne prosessen: å bruke vurderingskriteriene for kompetansemålene (ikke helt oppdatert versjon, skal fikse en annen gang) som rubrikker fungerte dårlig. Noen var for vage, noen for omfattende, noen tok overhodet ikke høyde for det oppgavene faktisk spurte om (f.eks. mål som omfatter praktiske ferdigheter blir også testet teoretisk, men mine kriterier var kun fokusert på det praktiske). Og jammen var det noen jeg egentlig ikke hadde laget skikkelige kriterier for, fordi jeg var usikker på hva boken egentlig tok opp om emnet.

Det andre var hvor snevre oppgavene i del 2 var. Skremmende snevre. Elevene skal velge 2 av 3 oppgaver, og har 3 timer (med alle hjelpemidler unntatt kommunikasjon/internett) på å skrive besvarelsen. Den ene av de 3 oppgavene testet deler av 2 små kompetansemål. That’s it. Det er bare for dårlig. En ting til som slo meg var at noen av deloppgavene testet regneferdigheter fra kjemi1, og hadde lite med pensum i kjemi2 å gjøre. Jeg stiller spørsmålstegn ved dette. En ting er å anvende kunnskap fra kjemi1 på problemstillinger i kjemi2, en helt annen ting er å testes i kjemi1. Hvilken nytte skal det gjøre?

Dessuten var det også vanskelig å anvende kriteriene på flervalgsoppgavene i del 1, for det er ikke alltid så lett å lese kompetansen ut fra svarene, særlig ikke når jeg ikke har laget oppgavene selv, og vet hvilke tanker som ligger bak alternativene. Noen er jo ganske opplagte, andre ikke så opplagte.

Vi er flere som må gjøre en bedre jobb:

  • Jeg må lage mer presise kriterier, og ta høyde for teoretisk testing av praktisk kunnskap
  • Eksamensoppgavene, særlig del 2, må bli mye mye bedre. Mer omfattende oppgaver, som krever en mer helhetlig kompetanse i flere mål. (Kaster stein i et trangt glasshus her… jeg klarer jo ikke lage slike oppgaver selv heller…)

Hallo, andre kjemilærere… hvor er dere? Sitter virkelig alle på sin egen skole og lager hver sine kriterie-sett uten å snakke sammen? Jeg mener ikke nødvendigvis at vi skal utarbeide et felles sett, eller bare overta et ferdig sett fra noen som har gjort jobben grundig, for det er en enorm læring å lage kriteriene selv. Men det hadde vært greit med en aktiv diskusjon…

Poeng vs rubrikker

Sitter og retter prøve i kjemi1 – organisk kjemi. Jeg laget en rubrikk før jeg laget prøven, og mener at prøven er i tråd med slik jeg vektlegger stoffet. Som vanlig har jeg også satt opp et poengskjema, der det er mer poeng for mer arbeidskrevende oppgaver, poengene tar IKKE hensyn til vanskelighetsgrad/nivå. Dette for at ikke svake elever skal få dobbel straff, evt. at flinke elever ikke skal få dobbel belønning.

Men jeg ser allerede nå – etter 2 prøver – at poeng og rubrikker gir forskjellige resultater når en elev f.eks. mestrer mål 1 til kompetent, men ikke har svart noenting på mål 2 og mål 3. Poengene gir en svak 3-er, mens rubrikkene vel egentlig gir en knapp 2-er? Hm.

Kanskje rubrikkvurdering blir vanskelig med elever som presterer veldig forskjellig i forskjellige mål?

For resten av elevene ble det rimelig greit samsvar mellom rubrikker og poengene mine. Hovedproblemet i den ene prøven nevnt over er kanskje at jeg har flere oppgaver som omhandler det ene målet enn de andre to tilsammen. (Fordi dette målet også er mer omfattende). Dette er jo interessant å merke seg – og kanskje et tegn på at nevnte læreplanmål kanskje bør deles opp litt for å vektes riktig.

Rubrikker – tomme nivåer?

Jeg har en stund nå begynt å ta med meg rubrikk-tanken i vurderingen jeg gjør, egentlig før jeg hørte om rubrikker, dette henger jo ganske tett sammen med kjennetegn på måloppnåelse som det har vært ikke så rent lite debatt rundt de siste par årene. Men nå går jeg litt mer målrettet (no pun intended) til verks, med Henning Fjørtofts gode tips i bakhodet.

Et problem jeg noen ganger finner er at jeg ikke har noe å fylle ut på f.eks. lavt nivå eller høyt nivå. Noen kompetansemål vurderer jeg å være utenfor rekkevidde for de svakeste elevene i utgangspunktet, andre mål er for enkle til at man kan oppnå noe «fremragende» i det hele tatt. Bør jeg likevel strebe etter å fylle ut alle nivåer for alle mål?

Eksempelvis er her rubrikken jeg har laget for organisk kjemi1 (fra kjemi1):

Rubrikk for organisk kjemi 1

Her mangler «På begynnerstadiet» for det ene målet, jeg fant ikke noe fornuftig å legge inn der.

CC-lisens rubrikk: by-nc-sa (Og der begynte jeg å fundere på hvordan man egentlig gjør dette med CC-lisens – hvor merker man «verket», liksom? Sen kveld – null tankekraft nå…)

Henning Fjørtoft: Effektiv planlegging og vurdering

Referatet fra boken ble lengre enn jeg hadde tenkt, og kan derfor finnes som et dokument i stedet. Dokumentet inneholder både sitater og avskrift fra boken, jeg har markert disse.

Generelt var dette en bok som traff meg godt. Vurderingsmetodene er mye i tråd med slik jeg tenker, og det var mange gode tips jeg skal ta med meg. Planleggingsdelen var ikke så «meg» – planlegging er noe jeg i utganspunktet er god på, det er gjennomføringen som ikke alltid er helt «up to standards»…

Det som var mest tankevekkende var nok listen på 16 punkter mot slutten av boken som er kjennetegn på god vurderingspraksis. Å lese den listen viser hvor lang vei vi har å gå.

På den annen side fikk jeg med meg noen argumenter som mange burde lese om hvorfor elevene bør dras med i vurderingsarbeidet. Dette er noe jeg vet mange ikke ser poenget i, og dermed ikke gjør. Jeg må innrømme at jeg selv slurver litt – det er jo så mye enklere å bare gjøre det selv…

  • Forhindrer misforståelser og feiltolkninger
  • Øker elevenes bevissthet og involvering
  • Kan redusere arbeidsmengden

Særlig den siste burde jo gå hjem hos lærere!

Boken anbefales på det varmeste, den var konkret og nyttig, for lærere i alle nivåer og fag i skolen.

Ikke overraskende er utdanningsforbundet (eller dets medlemmer) og jeg nok en gang uenige. DEN delen av «lærer-meg» begynner jo å bli både forutsigbar og morsom 🙂

Mer om rubrikker

Nå er jeg drøyt halvveis gjennom Henning Fjørtofts bok om Effektiv planlegging og vurdering. Har akkurat lest ferdig kapitlet som beskriver rubrikker, og det slår meg umiddelbart at dette er et verktøy jeg kommer til å få glede av, det passer utmerket til min måte å jobbe og tenke på.

Det eneste som gjør meg litt tilbakeholden, er at jeg er redd for å gjøre vurderingen/arbeidet med elevene for skjematisert. Likevel er dette mye bedre enn innholdsløse poengsystemer, og brukt riktig kan det absolutt fremme læring, brukt riktig blir dette vurdering for læring og ikke vurdering av læring.

Det jeg savner nå er noen entusiaster å bruke det sammen med… kjemilærere der ute, gi tegn fra dere! Dere er sårt savnet i bloggosfære og andre digitale sfærer!